Santanchi kamgiri swadhay iyatta chouthi
Shivrayanche balpan swadhay iyatta chouthi
Samuhjivanasathi sarvjanik vyavastha swadhay iyatta tisari
Thor hutatme swadhay iyatta chouthi
Aaple samuhjivan swadhay iyatta tisari
Vay jas jase vadhate swadhay iyatta tisari
Aaplya garaja kon puravatat swadhay iyatta tisari
Mazi shala swadhay iyatta tisari
Maze kutumb aani Ghar swadhay iyatta tisari
Sundar dat swachh sharir swadhay iyatta tisari