Chauthi लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
Badshahachya hatavar turi dilya swadhay iyatta chouthi
Gad aala pan sinh gela swadhay iyatta chouthi
Ek apurv sohala swadhay iyatta chouthi
Purndarcha vedha v tah swadhay iyatta chouthi
Swarajyache toran bandhale swadhay iyatta chouthi
Swakiy shatruncha bandobast swadhay iyatta chouthi