Nivara aapala aapala swadhyay iyatta tisari

निवारा आपला आपला

इयत्ता - तिसरी परिसर अभ्यास.प्र १)  गाळलेले शब्द भरा.

१) सगळ्या पक्षांची घरटी एकसारखी नसतात.

२) शिंपी नावाचा पक्षी चिमणीपेक्षा लहान असतो.

३) काही प्राणी निवाऱ्यासाठी स्वतः काहीच खटपट करत नाहीत.

४) वाघ, बिबटे, तरस डोंगरांच्या गुहेत राहतात.

५) घोड्याच्या निवाऱ्याला तबेला म्हणतात.

प्र २) पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

१) शिंपी पक्षी पाने शिवण्यासाठी काय वापरतो? 

शिंपी पक्षी पाणी शिवण्यासाठी दोऱ्याच्या जागी एखादी बारीक वेल वापरतो.

२) अंडी खाणाऱ्या प्राण्यांना सुगरणीच्या घरट्यात जाणे अवघड का असते?

अंडी खाणाऱ्या प्राण्यांना सुगरणीच्या घरट्यात जाणे अवघड असते. कारण सुगरण पक्षी घरट्यासाठी पाण्याजवळची काटेरी झाडे पसंत करतात. झाडांच्या काही फांदया पाण्यावर झुकलेल्या असतात. त्यांतल्या उंचावरील फांदीवर सुगरणीचे घरटे असते.अंडी खाणाऱ्या प्राण्यांना तेथे जाणे अवघड असते.

३) पक्षी आपले घरटे आतून मऊ आणि उबदार कसे करतात?

घरटे बांधण्यासाठी पक्षी गवत, काड्या यांचा उपयोग करतात. कापूस दोरीचे किंवा सुतळीचे तुकडेही वापरतात त्यामुळे घरटे आतून मऊ आणि उबदार बनते.

४) सिमेंटने बांधलेल्या घरात उंदीर आणि घुशी सहसा का येत नाहीत?

सिमेंटने बांधलेल्या घरात उंदीर आणि घुशी सहसा येत नाहीत कारण सिमेंटचे बांधकाम त्यांना पोखरता येत नाही.

५) अंधाऱ्या गुहांमध्ये राहणारी वटवाघुळे आणखी कुठे निवारा शोधतात? 

अंधाऱ्या गुहांमध्ये राहणारी वटवाघुळे आणखी जुन्या पडक्या, ओसाड इमारतीमध्ये ही निवारा शोधतात.टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या