Shivrayanche balpan swadhay iyatta chouthi

 शिवरायांचे बालपण 

इयत्ता - चौथी.प्र १) रिकाम्या जागी कंसातील योग्य पर्याय लिहा.

१) शिवरायांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला.

( पुरंदर , शिवनेरी , पन्हाळा ) 

२) आदिलशहाने शहाजीराजांची कर्नाटकातील प्रदेश जिंकण्याच्या कामावर नेमणूक केली.

( कर्नाटकातील, खानदेशातील, कोकणातील )

प्र २) प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

१) जिजामातेच्या उपदेशाने शिवरायांच्या मनात कोणते विचार घोळू लागले ?

जिजामातेच्या उपदेशाने शिवरायांच्या मनात असे विचार घोळू लागले की, मोठे झाल्यावर आपणही शूर-पुरुषांसारखे पराक्रम करावेत.

२) शिवराय मावळ्यांच्या मुलांबरोबर कोणते खेळ खेळत असत ?

शिवराय मावळ्यांच्या मुलांबरोबर लपंडाव, चेंडू, भोवरा इत्यादी खेळ खेळत असत.

३) शहाजीराजांनी निजामशाहीचा त्याग का केला ?

निजामशाहाच्याच चिथावणीने लखुजीराव जाधवांची भर दरबारात हत्या करण्यात आली. या घटनेची चीड येऊन शहाजीराजांनी निजामशाहीचा त्याग केला.

प्र ३) दोन-तीन वाक्यात उत्तरे लिहा.

१) जिजाबाई शिवरायांना कोणाकोणाच्या गोष्टी सांगत ?

जिजाबाई शिवरायांना राम, कृष्ण, भीम,अभिमन्यूच्या गोष्टी सांगत. तसेच कधी नामदेवांचे, कधी ज्ञानेश्वरांचे तर कधी एकनाथांचे अभंग म्हणून दाखवत. साधुसंतांच्या चरित्रातील गोष्टीही सांगत.

२) शहाजीराजांनी निजामशाहाच्या वंशातील मुलाला निजामशहा म्हणून जाहीर का केले ?

वजीर फत्तेखान याने निजामशाहाचीच हत्या केल्यामुळे त्याचे बक्षीस म्हणून मुघल बादशाहाने फत्तेखानास शहाजीराजांच्या ताब्यात असणारा मुलुख परस्पर देऊन टाकला. वजीर फत्तेखानास व मुघल बादशाहास शह देण्यासाठी शहाजीराजांनी निजामशाहाच्या वंशातील एका मुलाला शोधून त्याला निजामशहा म्हणून जाहीर केले.
टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या